Aktualności

Call for papers: DRUGI PLAN

W cieniu, w ukryciu, na peryferiach – tak nam się zazywczaj kojarzy. Ale drugoplanowy nie znaczy wcale drugorzędny.

Zapraszamy do rozwinięcia tematu drugiego planu w kolejnym numerze Pro Arte. Jak zawsze, czekamy też na bieżące recenzje, relacje, rozmowy oraz teksty literackie.

Teksty przysyłajcie do 10.03.2016 roku na adres: teksty.proarte@gmail.com. Wszelkie pytania prosimy kierować na adres proarte@amu.edu.pl.

Publikowanie na łamach „Pro Arte” jest nieodpłatne. Przysłanie tekstu nie jest jednoznaczne z jego zakwalifikowaniem. Redakcja zastrzega sobie prawo do wprowadzania w tekstach zmian.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someonePrint this page