Aktualności

Call for papers: ZWIERZĘ

zwierze

Hasłem kolejnego numeru „Pro Arte Online” 1 (128) / 2016 będzie ZWIERZĘ.
Zapraszamy do refleksji w duchu animal studies nad literaturą, filmem, teatrem, a także innymi dziedzinami kultury. Czekamy także na bieżące recenzje, relacje, rozmowy oraz teksty literackie.

Na teksty czekamy do 10.01.2016 roku. Ślijcie je na adres: teksty.proarte@gmail.com. Wszelkie pytania prosimy kierować na adres sekretariatpa@gmail.com lub przez facebooka.

Publikowanie na łamach „Pro Arte Online” jest nieodpłatne. Przysłanie tekstu nie jest jednoznaczne z jego zakwalifikowaniem. Redakcja zastrzega sobie prawo do wprowadzania w tekstach zmian.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someonePrint this page