Patronaty

Konkurs Literacki o Nagrodę FanFila

gal_big

fot. M. Bloch

Konkurs, adresowany wyłącznie do uczniów wielkopolskich ponadgimnazjalnych szkół średnich, w tej edycji rozgrywać się będzie w czterech kategoriach: poezji, prozy, przekładu literackiego i blogu tematycznego.

Regulamin konkursu można znaleźć tu.

I. W dziedzinie poezji zapraszamy do nadsyłania pięciu wierszy o dowolnej długości i tematyce.

II. Konkurs prozatorski obejmuje małe formy literackie o objętości nieprzekraczającej łącznie 16 stron znormalizowanego maszynopisu (tj. 2000 znaków na stronę).

III. Konkurs translatorski dotyczy przekładu fragmentu eseju pt. Enchantment autorstwa Rity Felski z języka angielskiego na język polski. Tekst znajduje się w załączeniu.

IV. W kategorii blog tematyczny zapraszamy do założenia i prowadzenia blogu. Wymogi:

– liczba wpisów: nie mniej niż 8, nie więcej niż 12;
– objętość pojedynczego wpisu: nie mniej niż 1000 i nie więcej niż 2500 znaków;
– spójność tematyczna (przykładowa tematyka: krytycznoliteracka, popularnonaukowa, hobbistyczna, podróżnicza, kulinarna, modowa lub tym podobna).

Szczegółowy regulamin tej kategorii znajduje się w załączeniu.

Termin nadsyłania prac: 31 stycznia 2016 r.

W Jury konkursu zasiadają pracownicy Instytutu Filologii Polskiej UAM w Poznaniu: dr Jerzy Borowczyk, prof. Przemysław Czapliński, prof. Agnieszka Czyżak, dr Ewa Rajewska, prof. Tomasz Sobieraj, prof. Piotr Śliwiński, dr Marcin Telicki i dr hab. Elżbieta Winiecka.

Obowiązki Sekretarzy Konkursu pełnią Dominika Gracz i Aleksandra Białek.

Nasz adres: fanfil@amu.edu.pl.

Strona www

W kategorii poezja redakcja Pro Arte przyzna swoją nagrodę. Wybrane teksy opublikujemy na naszej stronie.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someonePrint this page